Program.
Wykład inauguracyjny
Szanse i wyzwania, które stawia przed nami edukacja na odległość.

prelegent: Tomasz Tokarz

 • Jak efektywnie przetrwać okres zdalnego nauczania?
 • W jaki sposób pomóc uczniom w kształtowaniu kompetencji, które wykorzystają w przyszłości?
Wykład I
Organizacja pracy z uczniem w trybie zdalnym

prelegent: Anna Życka

 • Jak pomimo trudnych warunków pracy zrealizować podstawę programową i przygotować uczniów do najważniejszych egzaminów? Sprawdzone sposoby, które umożliwią Ci przeprowadzenie efektywnej lekcji z młodszymi i starszymi uczniami.
 • Jakie narzędzia online pomogą w codziennej komunikacji na linii nauczyciel-uczeń? Przykłady inspirujących platform uwzględniających specyfikę pracy z grupą, dzięki którym sprawnie przeprowadzisz zajęcia wprowadzające do tematu, jak i lekcje powtórkowe.
Wykład II
Oddajemy odpowiedzialność za uczenie w ręce uczniów
 • Cel i sens nauki w czasie edukacji zdalnej.
 • Narzędzia, które pomogą uczniom w przygotowaniu: kart pracy, fiszek i quizu. Na przykładzie aplikacji: Quizlet, Quizziz oraz Classtoolls.
 • Uznanie błędów w edukacji oraz rola nauczyciela w dobie edukacji zdalnej.
 • Wybór jako jedno z narzędzi budowania sprawczości w uczniach.
 
Wykład III
Proste narzędzia do wykorzystania podczas zajęć online na każdym etapie edukacji

prelegent: Anna Życka

 • Przegląd funkcjonalnych i łatwych w obsłudze programów i aplikacji, dzięki którym połączysz się ze swoimi uczniami i wejdziesz z nimi w merytoryczną interakcję.
 • W jaki sposób sprawnie przeprowadzić lekcję i co zrobić, kiedy napotkamy na problemy techniczne? Sprawdzone sposoby, które pomogą Ci uporać się z najbardziej stresującymi sytuacjami, które mogą się wydarzyć w trakcie lekcji online prowadzonej na żywo.
Warsztat nr 1
Weryfikowanie postępów w nauczaniu za pomocą narzędzi online
 • Wirtualne testy i sprawdziany, czyli jak weryfikować wiedzę uczniów na lekcjach online. Instrukcje jak krok po kroku przygotować test z wykorzystaniem mobilnych aplikacji takich jak. np.: kahoot, quizlet, quiziz, socrative.
 • Trello i paddlet - narzędzia do pracy w grupach, które umożliwiają kontrolowanie postępu prac uczniów. Praktyczne wskazówki do wykorzystania podczas zajęć zdalnych.
 • Quiziz i LearningApps jako alternatywa do zadań i ćwiczeń w pdfach, czyli sposoby na zadanie domowe z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
Filmwszkole.pl – Kino zmienia szkołę. Jak wykorzystać film w nauczaniu online?
 • Zdalna lekcja z filmem, czyli zestaw interaktywnych i audiowizualnych narzędzi do wykorzystania podczas edukacji w domu.
 • Storytelling i świadome budowanie zaangażowania, czyli jak włączyć do edukacji techniki wykorzystywane w filmach i wykorzystać je do aktywizowania uczniów w trudnej sytuacji pracy zdalnej.
 • Film jako sposób na przepracowanie trudnych emocji takich jak: złość czy lęk. Zestaw przykładowych filmów, które można polecić uczniom lub wykorzystać na lekcjach.
Warsztat nr 2
TiKowy niezbędnik w zdalnym nauczaniu przedmiotowym z gotowymi rozwiązaniami
 • Alternatywne sposoby przeprowadzania zajęć online, które sprawdzą się w sytuacji, w której Twoje łącze internetowe bądź łącze Twoich uczniów, nie pozwala na sprawne przeprowadzenie lekcji na żywo. W jaki sposób nagrać vloga czy podcast z wykorzystaniem prostych narzędzi online?
 • Praca z głową w chmurach. Udostępnianie materiałów do zajęć w kilku prostych krokach oraz wirtualna praca w grupach, którą na bieżąco może koordynować nauczyciel.
Jak zadbać o bezpieczeństwo psychiczne ucznia w sytuacji zwiększonego stresu, lęku i izolacji w domu – wytyczne dla wychowawców, pedagogów i psychologów?
 • Sposoby na zredukowanie stresu i lęku u ucznia – jakie narzędzia psychologiczne sprawdzą się najlepiej podczas indywidualnych konsultacji online z wychowawcą i pedagogiem?
 • 6 zasad rozmowy wspierającej dziecko – materiały i ćwiczenia dla rodziców, wzmacniające bezpieczeństwo emocjonalne w trudnych realiach domowych.
 • Jakie ćwiczenia umożliwiające wyciszenie, skupienie i koncentracje zaproponować uczniom, by pomóc im w samodzielnym kształtowaniu umiejętność panowania nad negatywnymi emocjami w sytuacji przedłużającej się izolacji?
Warsztat nr 3
Zarządzanie placówką i zespołem nauczycielskim w pracy zdalnej - wytyczne dla dyrektorów placówek oświatowych
 • Narzędzia ułatwiające kontrolowanie zespołu funkcjonującego w trybie online – ustalanie priorytetów, weryfikowanie realizacji podstawy programowej oraz raportowanie postępów w nauce.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy nauczyciela – odpowiedzi na najczęstsze pytania dyrektorów, dotyczące naliczania godzin, zmian w faktycznym czasie pracy, rozliczaniu nadgodzin.
 • Rada Pedagogiczna online – jakie możliwości organizacyjne ma dyrektor placówki oświatowej w obecnej sytuacji epidemiologicznej? Gotowe narzędzia do komunikacji, protokołowania, głosowania i podejmowania uchwał RP.
 • Problemy sprzętowe uczniów i nauczycieli – jakie działania może podjąć dyrektor w sytuacji braku dostępu do Internetu czy niewystarczającego zaplecza sprzętowego do realizacji nauczania w trybie zdalnym?
Praca zdalna z uczniem ze SPE – jak pedagog i psycholog mogą realizować swoje zadania online?
 • W jaki sposób utrzymać ciągłość pracy z uczniem i rodzicem bez możliwości bezpośredniego kontaktu i kontynuować realizację zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach podczas spotkań online.
 • Dostosowanie metod, form i środków do potrzeb i możliwości ucznia ze SPE w realiach pracy zdalnej – wytyczne do realizacji zajęć wyrównawczych, kompensacyjno-korekcyjnych, rewalidacyjnych.
 • Podcast o przetrwaniu kryzysu, quiz online o emocjach czy bajka terapeutyczna – gotowe pomysły na kreatywne metody online.