Ogólnopolska Konferencja Online dla nauczycieli, dyrektorów oraz psychologów i pedagogów szkolnych
Gotowe rozwiązania wspierające nauczyciela, wychowawcę i dyrektora w obecnych realiach oświatowych
22.04.2021 r.
Jesteśmy najbliżej realiów pracy kadry pedagogicznej!
Dajemy Ci wsparcie adekwatne do możliwości pracy z uczniem w czasie pandemii. Nasze rozwiązania, narzędzia i metody pracy możesz wprowadzić do swojej pracy natychmiast i wykorzystać w przyszłości.
Podczas intensywnych wykładów odpowiemy na pytania:
 •  

  Jakie kroki należy wdrożyć wobec ucznia w trudnej sytuacji psychologicznej – obowiązki dyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego.
 •  

  W jaki sposób wspierać uczniów ze SPE podczas pracy zdalnej, hybrydowej oraz podczas tzw. powrotów do nauczania stacjonarnego?
 •  

  Które narzędzia, w perspektywie roku pracy w warunkach pandemii, okazały się najbardziej uniwersalne i które z nich warto utrzymać, niezależnie od trybu nauki.
 •  

  Co powinien wziąć pod uwagę dyrektor planując kolejny rok szkolny?
Program:
Wykład 1
Uczeń ze SPE w obecnych realiach szkolnych.
(prelegent Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska)
 • Podsumowanie roku w warunkach pandemii;
 • Dostosowania jakie należało wprowadzić – co się sprawdziło – dobre praktyki.
 • Opinie i orzeczenia poradni pp a realizacja zaleceń w formie zdalnej – co faktycznie może zrobić nauczyciel/pedagog/dyrektor?
 • Przykłady kreatywnych aktywności z TIK do rozwijania funkcji poznawczych ucznia.
Wykład 2
Uczeń w trudnej sytuacji psychologicznej.
(prelegent Agnieszka Ludorowska)
 • Wycofanie, brak współpracy, utrata więzi czyli jak wspierać kompetencje społeczno – emocjonalne uczniów w obecnej sytuacji edukacyjnej.
 • Rodzic jako partner szkoły – budowanie relacji jako punkt wyjścia w holistycznym wspieraniu potrzeb uczniów.
Wykład 3
Narzędzia na każdy scenariusz czyli co się sprawdzi stacjonarnie, zdalnie i w hybrydzie.
(prelegent: Anna Życka)
 • Jak pomimo trudnych warunków pracy zrealizować podstawę programową i przygotować uczniów do najważniejszych egzaminów? Sprawdzone sposoby, które umożliwią Ci przeprowadzenie efektywnej lekcji z młodszymi i starszymi uczniami.
 • Jakie narzędzia sprawdziły się w ostatnim roku w edukacji? Przykłady inspirujących platform uwzględniających specyfikę pracy z grupą, dzięki którym sprawnie przeprowadzisz zajęcia wprowadzające do tematu, jak i lekcje powtórkowe.
Wykład 4
Podsumowanie roku szkolnego w pandemii.
(prelegent: Jan Lewandowski)
 • Jak posumować rok pracy w innych warunkach? Dostosowanie regulacji wewnątrzszkolnych do nowych warunków funkcjonowania, czyli analiza formalnoprawna. Co wpływa na efektywność sprawowanego nadzoru pedagogicznego? NA co dyrektor ma realny wpływ czyli dyrektor jako pracodawca i kierownik zakładu pracy.
 • Na co zwrócić uwagę przygotowując się do kolejnego roku szkolnego? Planowanie pracy w oparciu o wnioski z pracy w mijającym roku szkolnym. Punkty krytyczne i „wąskie gardła”- sprawdzone rozwiązania. Możliwości rozwoju szkoły w warunkach epidemicznych.
LICZBA BEZPŁATNYCH BILETÓW JEST OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Partnerzy.
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas.